COVID-19

Hírek

Tisztelt Megrendelőink!

2023. október 16.-tól a NEAK vényes ortopédcipő megrendelések befogadását megszüntetjük.

Az elmúlt 28 éves működésünk alatt több százezer megrendelőnknek segítettünk a komfortos járás biztosításához gyártott ortopédcipőinkkel.

Köszönjük a bizalmukat és a szeretetüket!

 

Betét Kft. munkatársai és vezetősége nevében

 

Járdai Andor

ügyvezető igazgató

A BETÉT KFT. új székhely címe: 1077 Budapest, Király utca 89.

Tisztelt Megrendelőink! 

25 év sikeres működést követően a 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 27. szám alatti üzletünket 2023. augusztus 29.-én végleg bezárjuk. A kialakult gazdasági helyzet a további eredményes működést nem teszi lehetővé, ezért kényszerülünk erre a szomorú döntésre.

Ortopédcipő gyártói tevékenységünket nem szüntetjük meg. Megrendeléseiket a

1077 Budapest, Király utca 89.

szám alatti üzletünkben várjuk.

 

  1. február 17.-től Társaságunk módosította az OGYÉI/6821-4/2022. számú Határozatában a határozat érvényességi területeit:

kikerült a következő két ortopédcipő típus

  • C-0 Egyedi párja cipő másik lábra
  • C-1 Ortopéd cipő deformált lábra

ezen eszközökre vényes rendelést nem tudunk felvenni.

 

Meghosszabbították a közgyógyellátási igazolványok érvényességét

Meddig érvényesek a 2020 november 4-e után lejáró közgyógy igazolványok?
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény
hosszabbította meg a veszélyhelyzetet 2022. június 1-vel. Az okmányokra nézve a fenti törvény 12. §-a az alábbiakat tartalmazza:
A magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos,
a) 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vagy
b) 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró
hivatalos okmány, ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is 2022. június 30. napjáig érvényes.
Ennek alapján a közgyógyellátási igazolványok érvényessége a jogszabály erejénél fogva meghosszabbításra került 2022. június 30-ig.

 

 

Engedélyezik a Telemedicinát, a beteg személyes jelenléte nélküli szakorvosi konzultáció keretében történő ortopéd cipő vényfelírást.

157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során elrendelt egyes egészségügyi intézkedésekről

  1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 9. § (7) bekezdésében meghatározottakon túlmenően az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és finanszírozási elszámolásának nem feltétele a beteg személyes jelenléte, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt lehetővé teszik.

2020 május 04.-től újra fogadnak betegeket a járóbeteg szakellátást végző ortopéd orvosok

Dr.Kásler Miklós levelet küldött az intézményvezetőknek, amelyben részletezi az egészségügyi ellátás új rendjét május 4-étől és annak feltételeit. Másfél hónapos szünet után (ami alatt csak a sürgős és azonnali ellátások voltak engedélyezettek) több fontos területen újraindul az ellátás. Telefonkonzultációt követően kerülhet sor személyes orvos-beteg találkozásra, amelynek előjegyzés szerint kell történnie, a jogszabály szerinti heti 15 órában. Az előjegyzés főszabálya: óránként maximum 4 beteg vizsgálata.