Egészségpénztárak

Számlák kiállítása egészségpénztári elszámoláshoz.
A NAV nemrég közzétett állásfoglalása szerint ez eddigi gyakorlat mely szerint az egészségpénztári
tagoknak az egészségpénztárak felé történő elszámoláshoz a számlát az egészségpénztárak nevére
állítottuk ki, a NAV szerint nem helyes.
Korábban a számlán a vevő neve helyén nem csak az egészségpénztár volt, hanem azt ki kellett
egészíteni az egészségpénztári tag nevével és tagsági számával is, és a számlán a megfelelő helyen
feltüntetni az egészségpénztár adószámát is.
Azonban a jövőben az egészségügyi szolgáltatóknak a következőképp kell kiállítaniuk a számlákat:
* vevői adatok: a számlát a szolgáltatást/terméket ténylegesen igénybe vevő, vagyis a
beteg/megrendelő nevére és adataival kell kiállítani. (név, lakcím)
* egészségpénztárra vonatkozó adatok: a számlán a pénztárakra vonatkozó szabályozás miatt az
egészségpénztár adatait fel kell tüntetni (pl. a számlamegjegyzésben) – Egészségpénztár neve, igénybe
vevő tagsági száma

Az alábbi egészségpénztárakkal állunk szerződéses kapcsolatban:

A BETÉT KFT. által gyártott ortopéd cipők és lúdtalpbetétek egyedi gyártású gyógyászati segédeszközök , melyet bármelyik Egészségpénztár megfizet a tagjai részére.
Társaságunk egészségkártyát nem fogad el , mivel üzleteinkbe nincs terminal telepítve.
A megrendelt termékekről készpénzfizetési számlát állítunk ki , melynek ellenértékét a termék átvételekor meg kell fizetni , majd ezt a számlát kell az Egészségpénztár részére megküldeni . A számla beérkezését követően az Egészségpénztár fogja utólagosan megtéríteni a tagok részére a kifizetett gyógyászati segédeszköz díját.

TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár
Cím: 1025 Budapest, Nagybányai út 92.
Postacím: 1518, Budapest, Pf. 132.

Telefonszám:
06-1-463-4603
Fax:
06-1-463-4604, 06-1-382-7225
Link: http://www.egeszsegpenztar.hu/

Aranykor Egészségpénztár
Levelezési cím: 1380 Budapest Pf.:1065
Cím: 1061 Budapest, Andrássy u. 40-42.
Telefonszám: +36 40 47 47 47
Fax: 06 1 374 8510
Link: http://www.aranykorep.hu

PATIKA Egészségpénztár
Cím: 1081 Budapest, Kiss József u. 8.
Telefonszám: 210-97-70, 210-97-79
Fax: 210-97-78
Call Center: 06-40-200-203
Link: http://www.patikapenztar.hu/new/alap.php

OTP Egészségpénztár
székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139.
Ügyfélszolgálat: 1138 Budapest, Váci út 135-139. (OTP Bank fiók)

Link: https://www.otpbank.hu/ep2001/online/index.html

Vitamin Egészségpénztár
Székhelye: 1011. Budapest, Iskola u. 13
Telefonszám: 224-6278
Link: http://www.vitaminep.hu/vitamin/   

UNIQA Egészségpénztár
Cím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45.
Call Center: 1/ 477 16 40
Fax: 1/477 16 41
Link: http://www.uniqa-ep.hu/